Nieuws Onderwijsvernieuwing

Zelfstandig werken met de tabtobs

zelfstandigwerken02
Werken met de tabtops
zelfstandigwerken01
Schema op het digibord

Sinds het begin van het schooljaar maken de groepen 6 t/m 8 gebruik van tabtops,  windows 8 tablets met toetsenbord. Deze tabtops worden onder meer gebruikt voor het maken van “zelfstandig werk”. Minimaal drie keer per week werken de kinderen 45 minuten aan individuele reken-, taal- en spellingsopdrachten. Aan het eind van elke week stellen de leerkrachten per leerling opdrachten samen die voldoen aan hun individuele  onderwijsbehoeften. Daarbij verwerken ze de behaalde resultaten van die afgelopen week. Het is de bedoeling dat de kinderen de hele week tijdens het zelfstandig werk met deze opdrachten aan de slag kunnen. Op maandagmorgen worden via het digibord de opdrachten gepresenteerd. De kinderen houden zelf bij welke opdrachten ze gedaan hebben. De leerkrachten kunnen de kinderen volgen middels een leerlingvolgsysteem. We willen op deze manier beter tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen.