Nieuws

Vossenjacht

Ook dit jaar zijn de kinderen van groep 1 t/m 7 weer op zoek gegaan naar de ‘vossen’ van groep 8. De kleuters gingen op zoek naar 9 puzzelstukjes en groep 3 t/m 7 zochten naar een zin van 18 letters en 1 leesteken. Toen alles gevonden was en de oplossing (Het lijkt wel vakantie!) bekend was, was er nog een lekker ijsje voor iedereen.
Aan alle mensen die hebben meegeholpen deze morgen, heel erg bedankt!