Onderwijsvernieuwing

Veel veranderingen dit schooljaar

De scholen zijn weer begonnen. De kinderen zitten op hun nieuwe plek. Altijd even wennen, natuurlijk. Er gaan dit jaar verschillende zaken veranderen:

Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 geldt het volgende:

a. Voor hen is er een weekplanning.

  • Daarin staat welke lessen er gegeven worden.
  • Ze zien welke opdrachten er thuis moeten worden gemaakt.
  • Bij de lessen staan doelen geformuleerd, waarbij ze moeten aangeven of de doelen zijn behaald.
  • Dit alles is te zien in een app, die thuis ook kan worden bekeken.

wpb783ccfc_05_06

b. De kinderen van deze groepen gaan drie keer per week zelfstandige werkopdrachten uitvoeren, vooral voor de vakken rekenen, taal en spelling. Dit doen ze veelal digitaal, m.b.v. een “tabtop” (een kruising tussen een tablet en een laptop).

Uiteraard krijgen de ouders daar meer informatie over. Op dit moment wordt alles opgestart.    

Voor de hele school geldt dat we ons dit jaar bezig gaan houden met Wetenschap enwpd680b049_05_06 Technologie. Een onderwerp waarbij de onderzoekende houding van de leerling centraal staat. Om dit vorm te geven worden we dit jaar bijgestaan door een techniekcoach van stichting TechniekTalent.nu. Uiteraard volgt ook hierover meer informatie.Veranderingen genoeg, dus. We hebben er zin in!!!         

wp5d320f29_05_06