Nieuws Onderwijsvernieuwing

Toetsperiode weer achter de rug

Drie weken lang duurde de periode. Nu is het achter de rug: de tijd van de citotoetsen. Taal voor Kleuters, Rekenen voor Kleuters, Drie-Minuten-Toets, Begrijpend Lezen, cito_rekenen_basisbewerkingenWoordenschat, AVI, Rekenen en Wiskunde, Spelling, in de afgelopen dagen werden ze allemaal gemaakt. Het zijn landelijke toetsen waarvan de meeste twee keer per jaar worden afgenomen. Op deze manier kunnen we kijken hoe de kinderen zich ontwikkelen. De resultaten laten iets zien over de vorderingen per kind, maar ook per groep. De gegevens worden ingevoerd in het Leerlingvolgsysteem. Zo volgen we de kinderen met deze landelijk genormeerde toetsen. Op 2 februari krijgen de kinderen de uitslag mee, samen met het rapport.

rekenuitslagVoor de groepen 6 t/m 8 is het dit keer extra spannend, omdat we zijn begonnen met de invoering van tabtops. Gelukkig kunnen we vermelden dat de resultaten erg goed zijn. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar het lijkt erop dat de huidige manier van werken zijn vruchten begint af te werpen.

Op 1 februari publiceerde Kennisnet een bericht over twee onderzoeken, die onafhankelijk van elkaar concluderen dat gebruik van slimme software betere resultaten geeft. Het gaat dan over programma’s als Rekentuin en Taalzee, welke net dit schooljaar in de midden- en bovenbouw zijn ingevoerd. klik hieronder om het bericht te lezen en het item van het jeugdjournaal te bekijken.

beterscorentablet
Artikel op kennisnet.nl
tablets jeugdjournaal
Item in het jeugdjournaal