Blog groep 1/2

Meten is weten

De juf had een lang touw en wilde weten hoe lang hij was. Een aantal kleuters heeft geholpen om het touw te meten. Maar wat is handig? Met voeten meten? Maar de voetstappen van de juf waren er minder dan van de kinderen. Niet eerlijk dus. De meetlat was te kort. Na enig nadenken hebben de kinderen de oplossing bedacht: streepjes zetten naast de meetlat en dan kijken hoe vaak je de meetlat kunt verschuiven. De uitkomst : 15,5 meter. De kinderen hebben hier veel van geleerd: redeneren, samenwerken, oplossingen bedenken, netjes werken, tellen, cijfers schrijven.