Mediawijsheid

De media spelen een steeds grotere rol in het leven van jongeren en ouderen. Het gebruik van tablets, smartphones, internet biedt ons nieuwe kansen, maar baart ook de nodige zorgen. Waar worden de kinderen mee geconfronteerd, wat voor informatie nemen zij tot zich en zetten ze zelf op het internet? Verder nemen de mogelijkheden om online te pesten steeds meer toe. We willen de kinderen leren om op een verantwoorde manier met deze dingen om te gaan.
In groep 6 krijgen de kinderen digiles. In een aantal lessen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is internet en wat is er leuk aan internet?  dvi
 • E-mail, inclusief spam, nepmailtjes en virussen
 • Betrouwbaarheid van informatie
 • Reclame
 • Wie ben jij online?
 • Veilige wachtwoorden
 • Digitaal pesten

In groep 7 doen de kinderen mee aan het spannende programma Mediamasters. Een week lang verdiepen de kinderen zich in bovenstaande thema’s. Nu in de vorm van een game. Voor meer informatie, kijk op www.mediamasters.nl.

In groep 8 komen de volgende thema’s het hele jaar door in verschillende lessen aan de orde:

 • grooming
 • digitaal pesten
 • internetverslaving (via Stichting Voorkom)
 • respect op social media

Afspraken rondom gebruik mobiele telefoons door kinderen:

 • Het meenemen van mobiele telefoons naar school is voor eigen risico. School is niet aansprakelijk voor diefstal of schade.
 • Op het plein en in de school, tijdens de lessen en in de pauzes mogen kinderen geen gebruik maken van eigen mobiele telefoons.
 • Bij herhaaldelijk misbruik wordt het mobieltje voor één of meer dagen in beslag genomen.
 • Van strafbare feiten, zoals schending van de privacy en ander ernstig misbruik, wordt melding gemaakt bij de politie en/of aangifte gedaan.
 • Kinderen kunnen, indien nodig, gebruik maken van de vaste telefoon van school.