Nieuws

Koningsdag 2018

Heel Da Costa bakt. Alle kinderen van groep 1, 2 en 3 mochten als kok verkleed op de prachtig versierde wagen. Erg leuk natuurlijk voor de kinderen en de ouders. Het is elke keer weer hard werken voor een klein aantal ouders om een thema te bedenken en uit te werken. Alle respect voor deze ouders. Er gaan maanden van voorbereiding hieraan vooraf. Heel hartelijk bedankt!!!

Voor extra foto’s, zie facebook (Da Costa 50)