Wetenschap en technologie

Ontdekkend en ontwerpend leren d.m.v. onderwijs in wetenschap en technologie.

Het belang van ontdekkend en ontwerpen leren is groot. Hoe ontdekken de kinderen hoe de wereld in elkaar steekt?  Wetenschap en technologie (W&T) maakt nieuwsgierig, daagt kinderen uit, stimuleert hen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het zijn die (21e eeuwse) vaardigheden en instellingen die de kinderen van nu straks nodig hebben.

Nieuwsgierig maken en uitdagen willen we bij alle vakken doen. Technologie is bij uitstek het gebied waarin de kinderen deze vaardigheden goed kunnen ontwikkelen. Hoe werkt bijvoorbeeld een dynamo? Wat is lucht en op welke manier kun je van lucht gebruik maken?  Techniek en technologie zijn overal. W&T

Dit schooljaar gaan we ons meer verdiepen in deze materie. We hebben als team inmiddels het volgende besloten:

  • Elke laatste donderdagmiddag gaan we in alle groepen proefjes doen.
  • We kijken bij verschillende vakken waar techniek aan de orde komt en brengen dat in kaart.
  • Wij zetten ons dit jaar in om een doorlopende leerlijn voor de hele school te ontwikkelen.
  • In de onderbouw wordt de van nature onderzoekende houding van de kinderen gestimuleerd en verder ontwikkeld.
  • De hele school door wordt bij vakken als rekenen, taal, aardrijkskunde, enz. de onderzoekende houding gestimuleerd. Steeds worden vragen gesteld als: Wat staat er? Wat weet je al? Wat wordt er gevraagd?
  • Groep 6 en groep 8 zijn begonnen met een lessenserie programmeren in de basisschool.
  • Groep 7 houdt zich dit jaar bezig met de energievoorziening op onze school. Op dit moment brengen ze in kaart hoeveel energie de school gebruikt en wat er allemaal aan mogelijkheden zijn om energie te besparen.

We worden hierin bijgestaan door een techniekcoach van de stichting “Techniek.nu”. Hij helpt ons bij het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn.