Overblijven

We hanteren het continurooster waarbij de alle leerlingen op school blijven eten.
Er is tussen de middag een pauze waarbij we gebruik maken van ouders.