De Da Costaschool is een Christelijke school met een Doel:
Vanuit een veilige leefomgeving streven we ernaar dat onze leerlingen
zich kunnen ontplooien en goede leerresultaten halen, d.m.v.
Doelgericht, Onderzoekend en Evaluerend Leren

Christelijk

De Da Costaschool is een Christelijke school. We willen als leerkrachten ons laten leiden door de Bijbel, waarvan we geloven dat dat het Woord van God is. Behalve in dagopening met zingen, bidden en Bijbellessen,  willen we onze identiteit vooral laten zien in de manier van omgaan met elkaar.

Invalleerkrachten

Het bestuur van CNS Nunspeet zoekt voor haar scholen zo spoedig mogelijk
Invalleerkrachten voor meerdere dagen per week
(meer…)

Download onze schoolgids

Dacosta Nunspeet schoolgids 2022-2023
In deze gids willen we presenteren wie wij zijn, wat wij doen en waar wij voor staan.

Het bestand kan online gelezen worden of gedownload als PDF.

Ga naar online schoolgids